Enjoy a taste of Stone Lane Garden through the seasons.